boiled linseed oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boiled linseed oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boiled linseed oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boiled linseed oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • boiled linseed oil

  * kỹ thuật

  dầu lanh

  hóa học & vật liệu:

  dầu hạt lanh đun sôi

  dầu lanh đã đun