blackness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackness.

Từ điển Anh Việt

 • blackness

  /'blæknis/

  * danh từ

  màu đen

  sự tối tăm; bóng tối, chỗ tối

  (nghĩa bóng) sự đen tối

  sự độc ác, sự tàn ác

Từ điển Anh Anh - Wordnet