inkiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inkiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inkiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inkiness.

Từ điển Anh Việt

 • inkiness

  /'iɳkinis/

  * danh từ

  màu đen như mực; sự tối đen như mực

  tình trạng bị bôi đầy mực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inkiness

  Similar:

  black: the quality or state of the achromatic color of least lightness (bearing the least resemblance to white)

  Synonyms: blackness

  Antonyms: white