bemuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bemuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bemuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bemuse.

Từ điển Anh Việt

  • bemuse

    /bi'mju:z/

    * ngoại động từ

    làm sửng sốt, làm kinh ngạc; làm điếng người

Từ điển Anh Anh - Wordnet