banking process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banking process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banking process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banking process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • banking process

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    quá trình bồi lấp