balancing delay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balancing delay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balancing delay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balancing delay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • balancing delay

    * kỹ thuật

    sự trì hoãn cân bằng