aythya americana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aythya americana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aythya americana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aythya americana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aythya americana

    Similar:

    redhead: North American diving duck with a grey-and-black body and reddish-brown head

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).