aythya ferina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aythya ferina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aythya ferina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aythya ferina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aythya ferina

    Similar:

    pochard: heavy-bodied Old World diving duck having a grey-and-black body and reddish head

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).