aythya marila nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aythya marila nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aythya marila giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aythya marila.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aythya marila

    Similar:

    greater scaup: large scaup of North America having a greenish iridescence on the head of the male

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).