redhead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

redhead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm redhead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của redhead.

Từ điển Anh Việt

  • redhead

    * danh từ

    người có bộ tóc hoe hoe đỏ (nhất là nữ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet