austro nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austro nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austro giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austro.

Từ điển Anh Việt

  • austro

    * tính từghép

    (thuộc) nước áo