austrocedrus chilensis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austrocedrus chilensis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austrocedrus chilensis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austrocedrus chilensis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • austrocedrus chilensis

    Similar:

    chilean cedar: a small South American evergreen having coppery bark and pretty foliage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).