australian state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

australian state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm australian state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của australian state.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • australian state

    one of the several states constituting Australia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).