aureola nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aureola nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aureola giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aureola.

Từ điển Anh Việt

  • aureola

    /ɔ:'riələ/ (aureole) /'ɔ:rioul/

    * danh từ

    hào quang

    quầng (mặt trời, mặt trăng)