aunt sally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aunt sally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aunt sally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aunt sally.

Từ điển Anh Việt

  • aunt sally

    /'ɑ:nt'sæli/

    * danh từ

    trò chơi ném que vào ống điếu ở mồm người đàn bà bằng gỗ (ở chợ phiên)

    (nghĩa bóng) mục tiêu công kích; mục tiêu chế giễu