aunthood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aunthood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aunthood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aunthood.

Từ điển Anh Việt

  • aunthood

    xem aunt