arson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arson.

Từ điển Anh Việt

 • arson

  /'ɑ:sinəs/

  * danh từ

  sự cố ý gây nên hoả hoạn; sự đốt phá (nhà, cửa...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arson

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  sự đốt phá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arson

  malicious burning to destroy property

  the British term for arson is fire-raising

  Synonyms: incendiarism, fire-raising