arrester nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrester nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrester giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrester.

Từ điển Anh Việt

 • arrester

  /ə'restə/ (arrestor) /ə'restə/

  * danh từ

  người bắt giữ

  (điện học) cái thu lôi, cái chống sét

  (kỹ thuật) cái hãm, bộ phân hãm

 • arrester

  (Tech) bộ phóng điện, cái phóng điện

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arrester

  * kỹ thuật

  bộ chống sét

  bộ hạn chế

  bộ khống chế

  bộ phóng điện

  bộ thu lôi

  cái chặn

  cái hãm

  cơ cấu hạn vị

  thiết bị dừng

  trụ ống

  điện lạnh:

  bộ chống tăng vọt

  chống quá áp

  xây dựng:

  bộ dừng

  cơ cấu dừng

  cột chống sét

  tấm chắn tia lửa

  hóa học & vật liệu:

  bộ phận hãm

  điện:

  bộ trống sét

  cái thu lôi

  cái trống sét

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arrester

  a restraint that slows airplanes as they land on the flight deck of an aircraft carrier

  Synonyms: arrester hook