arrester-hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrester-hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrester-hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrester-hook.

Từ điển Anh Việt

  • arrester-hook

    /ə'restəhuk/

    * danh từ

    móc hãm (của máy bay, để móc vào dây cáp trên tàu sân bay khi hạ cánh)