arrester without gap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrester without gap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrester without gap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrester without gap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrester without gap

    * kỹ thuật

    điện:

    bộ chống sét không khe hở