armoured glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armoured glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armoured glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armoured glass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • armoured glass

  * kỹ thuật

  kính đặt lưới thép

  toán & tin:

  kính (có) cốt thép

  xây dựng:

  kính có cốt thép

  hóa học & vật liệu:

  thủy tinh có cốt