armed forces day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armed forces day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armed forces day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armed forces day.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • armed forces day

    the 3rd Saturday in May

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).