archetypical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archetypical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archetypical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archetypical.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • archetypical

  Similar:

  archetypal: representing or constituting an original type after which other similar things are patterned

  archetypal patterns

  she was the prototypal student activist

  Synonyms: prototypal, prototypic, prototypical

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).