aralia racemosa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aralia racemosa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aralia racemosa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aralia racemosa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aralia racemosa

    Similar:

    american spikenard: unarmed woody rhizomatous perennial plant distinguished from wild sarsaparilla by more aromatic roots and panicled umbels; southeastern North America to Mexico

    Synonyms: petty morel, life-of-man

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).