angora rabbit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angora rabbit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angora rabbit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angora rabbit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angora rabbit

    Similar:

    angora: domestic breed of rabbit with long white silky hair

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).