angora cat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angora cat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angora cat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angora cat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angora cat

    Similar:

    angora: a long-haired breed of cat similar to the Persian cat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).