angora goat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angora goat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angora goat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angora goat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angora goat

    Similar:

    angora: a domestic breed of goat raised for its long silky hair which is the true mohair

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).