amphipod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphipod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphipod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphipod.

Từ điển Anh Việt

  • amphipod

    /'æmfipɔd/

    * danh từ

    (động vật học) giáp xác chân hai loại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amphipod

    a kind of malacostracan crustacean