amphipodan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphipodan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphipodan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphipodan.

Từ điển Anh Việt

  • amphipodan

    /æm'fipədən/

    * tính từ

    (động vật học) (thuộc) bộ chân hai loại