amicable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amicable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amicable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amicable.

Từ điển Anh Việt

 • amicable

  /'æmikəbl/

  * tính từ

  thân ái, thân mật, thân tình

  amicable advice: lời khuyên thân tình

  amicable talk: cuộc trò chuyện thân mật

  thoả thuận, hoà giải

  an amicable settlement: sự hoà giải, sự giải quyết thoả thuận với nhau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amicable

  characterized by friendship and good will

  Antonyms: hostile