amiant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amiant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amiant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amiant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amiant

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thớ amiang