amianthus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amianthus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amianthus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amianthus.

Từ điển Anh Việt

 • amianthus

  /,æmi'ænθəs/

  * danh từ

  (khoáng chất) Amiăng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amianthus

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  amiăng