alsatia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alsatia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alsatia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alsatia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alsatia

    Similar:

    alsace: a region of northeastern France famous for its wines

    Synonyms: Elsass

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).