elsass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elsass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elsass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elsass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • elsass

    Similar:

    alsace: a region of northeastern France famous for its wines

    Synonyms: Alsatia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).