alsatian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alsatian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alsatian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alsatian.

Từ điển Anh Việt

  • alsatian

    * danh từ

    chó An sát, chó bec giê Đức

Từ điển Anh Anh - Wordnet