all-round nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-round nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-round giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-round.

Từ điển Anh Việt

 • all-round

  /'ɔ:l'raund/

  * tính từ

  toàn diện, toàn năng

  all-round development: sự phát triển toàn diện

  an all-round man: người toàn năng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • all-round

  * kỹ thuật

  vạn năng

Từ điển Anh Anh - Wordnet