all-around nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-around nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-around giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-around.

Từ điển Anh Việt

 • all-around

  /'ɔ:ləraund/

  * tính từ

  (thể dục,thể thao) toàn diện, giỏi nhiều môn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • all-around

  * kỹ thuật

  vạn năng

  cơ khí & công trình:

  toàn năng

Từ điển Anh Anh - Wordnet