all-pass network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-pass network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-pass network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-pass network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all-pass network

    * kỹ thuật

    mạng toàn thông

    điện:

    mạng điện truyền toàn phần