all-pass filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-pass filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-pass filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-pass filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • all-pass filter

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bộ lọc pha

  điện lạnh:

  bộ lọc toàn thông