alkane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkane.

Từ điển Anh Việt

  • alkane

    * danh từ

    (hoá học) ancan

Từ điển Anh Anh - Wordnet