alkanet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkanet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkanet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkanet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkanet

    * kinh tế

    ankanet

Từ điển Anh Anh - Wordnet