alizarin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alizarin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alizarin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alizarin.

Từ điển Anh Việt

 • alizarin

  /ə'lizərin/ (alizarine) /ə'lizərin/

  * danh từ

  (hoá học) Alizarin

  (định ngữ) (thuộc) alizarin

  alizarin dyes: thuốc nhuộm alizarin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alizarin

  an orange-red crystalline compound used in making red pigments and in dyeing

  Synonyms: alizarine