alizarine red nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alizarine red nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alizarine red giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alizarine red.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alizarine red

    Similar:

    turkey red: a bright orange-red color produced in cotton cloth with alizarine dye

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).