alfred nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alfred nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alfred giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alfred.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alfred

    king of Wessex; defeated the Vikings and encouraged writing in English (849-899)

    Synonyms: Alfred the Great

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).