alfred kastler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alfred kastler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alfred kastler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alfred kastler.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alfred kastler

    Similar:

    kastler: French physicist (1902-1984)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).