alfred stieglitz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alfred stieglitz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alfred stieglitz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alfred stieglitz.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alfred stieglitz

    Similar:

    stieglitz: United States photographer (1864-1946)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).