aleksandr pavlovich nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleksandr pavlovich nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleksandr pavlovich giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleksandr pavlovich.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aleksandr pavlovich

    Similar:

    alexander i: the czar of Russia whose plans to liberalize the government of Russia were unrealized because of the wars with Napoleon (1777-1825)

    Synonyms: Czar Alexander I

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).