aleksandr prokhorov nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleksandr prokhorov nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleksandr prokhorov giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleksandr prokhorov.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aleksandr prokhorov

    Similar:

    prokhorov: Russian physicist whose research into ways of moving electrons around atoms led to the development of masers and lasers for producing high-intensity radiation (1916-2002)

    Synonyms: Aleksandr Mikjailovich Prokhorov

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).