albizzia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albizzia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albizzia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albizzia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albizzia

    any of numerous trees of the genus Albizia

    Synonyms: albizia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).