albizia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albizia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albizia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albizia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albizia

    Similar:

    albizzia: any of numerous trees of the genus Albizia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).